Reply Mode / 訪客回覆  Eupho Café      * Guestbook *


ages      E-mail 5/6/2007 8:47:59 PM

請問若沒有地瓜分可以用什麼粉代替呢?


  Wendy     

雖然各種澱粉都有一定的增稠作用,可以用來做菜芶芡使用,但是在製作點心的時候,不同澱粉做出來的點心口感就會有差異了.... 比如像蝦餃,要餃皮透亮就要用澄粉,做水晶餃,要餃皮軟Q,就要用地瓜粉.... 所以如果要替換,就會做出口感不太一樣的成品囉~^^

 Icon
 Name
 PassWD
 E-mail
 Homepage
 Comment  
驗證碼:123    請輸入驗證碼:     
Eupho Café      * Guestbook *    /   Reply Mode