Reply Mode / 訪客回覆  Eupho Café      * Guestbook *


Stella      1/6/2007 8:47:37 PM

Wendy,

您的蒜好像很大顆, 是抄菜時用的那種可剝成一瓣一瓣的蒜頭嗎?


  Wendy     

我用的蒜就是一般炒菜用的那種大蒜,只不過我在美國超市買的,而且買的時候有特別挑體型飽滿些的。^^

 Icon
 Name
 PassWD
 E-mail
 Homepage
 Comment  
驗證碼:123    請輸入驗證碼:     
Eupho Café      * Guestbook *    /   Reply Mode