Reply Mode / 訪客回覆  Eupho Café      * Guestbook *


阿貓      3/26/2006 9:28:19 PM

Wendy

對不起啊~
我沒有收到妳的信哩!


  Wendy     

阿貓收到信了嗎?
我把你在討論版的密碼重新設定了,密碼寫在信裡,希望你試一下看能不能正常登錄。^^


  阿貓      E-mail

還沒有哩~
麻煩Wendy再寄一次給我好嗎?

小魚的名字手環好可愛^^


  Wendy     

剛剛又寄了一次...
信件標題是:Eupho Cafe discussion board

希望這次你能收到喔~^^

 Icon
 Name
 PassWD
 E-mail
 Homepage
 Comment  
驗證碼:123    請輸入驗證碼:     
Eupho Café      * Guestbook *    /   Reply Mode