Reply Mode / 訪客回覆  Eupho Café      * Guestbook *


lee      12/19/2005 6:53:23 AM

http://www.dajiatan.com/life/food/041217_24.htm

wendy JJ,你看看这个红烧肉做法都不用油的。。。不知道怎么样?看起来好像还不错


  Wendy     

紅燒肉因為用的是五花肉,是可以不用放油的。或者一開始炒肉的時候放很少的一點油來防沾鍋,之後就可以把五花肉裡的油煮出來了。^^

 Icon
 Name
 PassWD
 E-mail
 Homepage
 Comment  
驗證碼:123    請輸入驗證碼:     
Eupho Café      * Guestbook *    /   Reply Mode