Reply Mode / 訪客回覆  Eupho Café      * Guestbook *


     12/16/2005 10:09:20 PM

請問自已做的鳳梨酥最多能放多久??


  Wendy     

我不知道最多能放多久耶~~因為一般都是兩、三天之內就吃完了....:P
密封之後放冰箱應該可以放一個禮拜不會壞吧~^^

 Icon
 Name
 PassWD
 E-mail
 Homepage
 Comment  
驗證碼:123    請輸入驗證碼:     
Eupho Café      * Guestbook *    /   Reply Mode