Reply Mode / 訪客回覆  Eupho Café      * Guestbook *


Zhen      1/20/2009 9:33:21 PM

快过年了,试了这个方子,做出来特好吃,我把馅全包进去了,好像也没有漏馅的样子,比在国内吃的口感还要软糯,打算除夕的时候再做,多谢Wendy,祝你新春快乐!


  Wendy     

不客氣~很高興你喜歡!!^^
也祝你新年快樂喔!!:D

 Icon
 Name
 PassWD
 E-mail
 Homepage
 Comment  
驗證碼:123    請輸入驗證碼:     
Eupho Café      * Guestbook *    /   Reply Mode