Reply Mode / 訪客回覆  Eupho Café      * Guestbook *


xiaoxiangfeizi      E-mail 9/8/2008 7:00:15 PM

谢谢Wendy的细心回答各个问题.对我帮助很多.你煮这个糖浆时盖锅盖吗?


  xiaoxiangfeizi      E-mail

还有第二个问题,是等糖浆凉透了再加碱水是吗?
打扰了


  Wendy     

我沒有蓋鍋蓋。不過,我覺得這並不影響成敗~ 主要是看你的鍋子厚不厚,煮的火力大小。
等糖漿涼了才加鹼水。

 Icon
 Name
 PassWD
 E-mail
 Homepage
 Comment  
驗證碼:123    請輸入驗證碼:     
Eupho Café      * Guestbook *    /   Reply Mode