Reply Mode / 訪客回覆  Eupho Café      * Guestbook *


xiaoxiangfeizi      E-mail 6/29/2008 8:13:54 PM

Wendy
这个是用老葱8支还是用小葱(也有叫香葱的)8支呢?一般你是做肉用老葱,炒菜用小葱呢,还是都用老葱呢?
谢谢.


  Wendy     

我在美國,買不到中式的大蔥,所以做菜都是用普通的"蔥",和大蔥相比,應該叫"小蔥"吧!? 只是如果需要蔥味重一點的菜,我就買粗一點的蔥、而且只取蔥白使用。

 Icon
 Name
 PassWD
 E-mail
 Homepage
 Comment  
驗證碼:123    請輸入驗證碼:     
Eupho Café      * Guestbook *    /   Reply Mode