Reply Mode / 訪客回覆  Eupho Café      * Guestbook *


cc      1/13/2008 8:47:41 PM

请问一下蛋在淹之前要不要煮熟的?


  Wendy     

千萬不能煮熟喔!!!
煮熟的蛋黃就不會出油了~

一定要用生蛋,醃出來的蛋黃才會紅亮有油!!

 Icon
 Name
 PassWD
 E-mail
 Homepage
 Comment  
驗證碼:123    請輸入驗證碼:     
Eupho Café      * Guestbook *    /   Reply Mode