Reply Mode / 訪客回覆  Eupho Café      * Guestbook *


安琪兒      12/22/2012 8:50:45 AM

把米炒半熟放入煮飯電子鍋那還需要和平常煮飯樣加水嗎?水的量要加多少才不會影響油飯的香氣? Icon
 Name
 PassWD
 E-mail
 Homepage
 Comment  
驗證碼:123    請輸入驗證碼:     
Eupho Café      * Guestbook *    /   Reply Mode