Reply Mode / 訪客回覆  Eupho Café      * Guestbook *


caffery      E-mail 9/7/2012 9:44:26 PM

我用的是番薯粉 做出来不Q 是粉的问题吗


  Wendy     

你用的是什麼樣的番薯粉?一般市面常見的番薯粉顆粒比較粗,做這個揉出來的粉團可能會有顆粒不勻的問題。
如果買得到粉末狀的應該就沒問題了,番薯粉、馬鈴薯粉、樹薯粉等等都可以做的。^^

 Icon
 Name
 PassWD
 E-mail
 Homepage
 Comment  
驗證碼:123    請輸入驗證碼:     
Eupho Café      * Guestbook *    /   Reply Mode