Reply Mode / 訪客回覆  Eupho Café      * Guestbook *


merix      E-mail 7/30/2012 11:09:01 PM

你好,店长,我来自大陆,终于看到有好的方法了,鲜芋仙和芋贵人超火爆啊!我一定要按这个方法来试试!请问店长,你这个教程的太白粉是马铃薯粉还是木薯粉啊?


  Wendy     

太白粉就是淀粉的统称。
台湾一般是用马铃薯淀粉。
做芋圆的话,建议你可以买木薯粉,口感最弹牙,其次的话,马铃薯淀粉也可以。^^

 Icon
 Name
 PassWD
 E-mail
 Homepage
 Comment  
驗證碼:123    請輸入驗證碼:     
Eupho Café      * Guestbook *    /   Reply Mode