Reply Mode / 訪客回覆  Eupho Café      * Guestbook *


vincci      8/2/2012 9:38:34 PM

吉利丁在香港哪裏可以買?


  Wendy     

很抱歉,我不太清楚耶~
我想,一般超市也許能找到,再不然,可以問一下專賣烘焙材料的商店。


  格斯肥牛     

gelatine(吉利丁) 係香港叫做魚膠粉的....羅拔臣魚膠粉 , 百街 / 惠康有賣…..多數和JELLY粉一齊放


  Wendy     

谢谢回答~~^^

 Icon
 Name
 PassWD
 E-mail
 Homepage
 Comment  
驗證碼:123    請輸入驗證碼:     
Eupho Café      * Guestbook *    /   Reply Mode