Reply Mode / 訪客回覆  Eupho Café      * Guestbook *


小媽咪      2/22/2011 9:41:23 AM

可以說明清楚些關於太白粉要用滾燙的水才不會有生粉味好嗎?是先將太白粉加冷水再倒入滾燙的水是這樣嗎?


  Wendy     

請看我在食譜裡說明的...
把滾水倒入太白粉中,用筷子攪拌至溫度不燙了再改用手揉勻。
完全不用加冷水喔~一定要完全用滾燙的熱水。


  小媽咪     

我有按你說的再試了一次,但只倒50cc的滾水沒辦法把所有的粉都結塊捏= ="倒太多又會太黏


  Wendy     

倒入的滾水沒辦法馬上讓太白粉結塊也無妨,只要溫度降低到用手可以操作的程度,就可以用手揉勻成團啦~^^

 Icon
 Name
 PassWD
 E-mail
 Homepage
 Comment  
驗證碼:123    請輸入驗證碼:     
Eupho Café      * Guestbook *    /   Reply Mode