Reply Mode / 訪客回覆  Eupho Café      * Guestbook *


NANA      5/10/2010 11:40:27 AM

請問在國外沒有太白粉
可以用什麼其它的粉類代替嗎??


  Dan     

corn starch 应该就是太白粉,普通超市都有卖。超级生粉是potato starch。


  Wendy     

太白粉一般指的是馬鈴薯澱粉,請參考說明:
http://www.euphocafe.com/terms/terms.asp?t_id=9

玉米粉(玉米澱粉corn starch)則是提煉自玉米的澱粉,請參考說明:
http://www.euphocafe.com/terms/terms.asp?t_id=5

兩種澱粉的屬性不同,如果代替使用,成品口感會有差異。

 Icon
 Name
 PassWD
 E-mail
 Homepage
 Comment  
驗證碼:123    請輸入驗證碼:     
Eupho Café      * Guestbook *    /   Reply Mode