Reply Mode / 訪客回覆  Eupho Café      * Guestbook *


糖蒜      1/28/2010 7:46:29 AM

請問你的糖蒜在哪裡買的?


  Wendy     

我的糖蒜是在韓國超市買到的,放在豆腐類製品的冷藏貨架上。

 Icon
 Name
 PassWD
 E-mail
 Homepage
 Comment  
驗證碼:123    請輸入驗證碼:     
Eupho Café      * Guestbook *    /   Reply Mode