Reply Mode / 訪客回覆  Eupho Café      * Guestbook *


Michelle      10/18/2009 6:41:49 PM

糯米似乎在面包机里打不烂。怎么办


  Wendy     

糯米是否已經煮熟了?
要煮成熟的糯米飯,然後才能放進麵包機打成糊狀喔。^^

 Icon
 Name
 PassWD
 E-mail
 Homepage
 Comment  
驗證碼:123    請輸入驗證碼:     
Eupho Café      * Guestbook *    /   Reply Mode