Reply Mode / 訪客回覆  Eupho Café      * Guestbook *


alina      4/2/2009 7:49:00 PM

请问糖粉到底是什么东西呢?一般在国内的超市哪里买得到呢?
在国内超市有没有油酥卖呢?


  Wendy     

如果在大陸,大一點的超市應該有,再不然,上淘寶肯定可以買到的,就叫做糖粉。
你問的是酥油吧!? 和糖粉一樣,淘寶上有很多家專賣烘焙用品的店,可以買到酥油或是雪白油,就是這個了。

 Icon
 Name
 PassWD
 E-mail
 Homepage
 Comment  
驗證碼:123    請輸入驗證碼:     
Eupho Café      * Guestbook *    /   Reply Mode