Reply Mode / 訪客回覆  Eupho Café      * Guestbook *


cindy      3/27/2009 4:00:09 PM

哇..這個我喜歡,
請問你,麵包粉英文是什麼呢.要在那個區域才容易找得到?
謝謝.


  Wendy     

已經把麵包粉的圖片鏈接放在食譜材料欄裡了喔~
或是直接點這個鏈接:
http://www.euphocafe.com/terms/photo_en/22.jpg

 Icon
 Name
 PassWD
 E-mail
 Homepage
 Comment  
驗證碼:123    請輸入驗證碼:     
Eupho Café      * Guestbook *    /   Reply Mode